Vitajte vo Valeante

V spoločnosti odhodlanej zlepšovať zdravie a prospech ľudí po celom svete

Valeant Slovensko

Valeant Slovensko je súčasťou skupiny Valeant Pharmaceuticals International, Inc. Valeant je nadnárodná farmaceutická spoločnosť, ktorá dodáva na trh lieky a liečivé prípravky na lekárky predpis a voľný predaj.

Spoločnosť je prítomná vo viac ako 20 krajinách strednej a východnej Európy, v Spojených štátoch, Kanade, Mexiku, Brazílii, Austrálii, juhovýchodnej Ázii a južnej Afrike.

Naše hodnoty

Nasledujúce princípy sú pre našu spoločnosť základom k realizácii nášho poslania

Etika

Naším najdôležitejším cieľom je služba našim partnerom, pacientom a zákazníkom používajúcich naše prípravky, lekárom, ktorí ich predpisujú alebo odporúčajú a partnerom zabezpečujúcich ich predaj.

Zodpovednosť

Napredujeme a sme zodpovední v našich povinnostiach a sľuboch naším partnerom.

Dôslednosť

Máme vysoko výkonný pracovný tím.

Tvorivosť

Neustále hľadáme nové možnosti ako robiť veci lepšie pri vytváraní našich hodnôt.

Rýchlosť

Pracujeme a rozhodujeme sa rýchlo bez nepotrebných zdržaní.

Transparentnosť

Zdieľame informácie otvorene a komunikujeme ich priamo.

Tímová práca

Snažíme sa budovať najlepší tím vo farmaceutickom priemysle investovaním do nášho rozvoja.

 

 

Developed by: INFOMA Business Trading, spol. s r.o.